Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Kalendarz

2024-04-24 17:00

Podkarpacka Diagnoza Kultury

Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Damian Drąg serdecznie zaprasza na spotkanie w celu prezentacji wyników raportu „Podkarpacka Diagnoza Kultury 2023”.

 

Wydarzenie odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. o godzinie 17:00 w Sali Audiowizualnej Wojewódzkiego Domu Kultury  przy ulicy Stefana Okrzei 7.

 

Podczas spotkania będą mogli Państwo:

  • Poznać wyniki badań zawarte w raporcie „Podkarpacka Diagnoza Kultury 2023”.
  • Porozmawiać o stanie kultury na Podkarpaciu.
  • Otrzymać bezpłatny egzemplarz raportu.

Wyniki raportu „Podkarpacka Diagnoza Kultury 2023” przedstawi dr Dominik Porczyński z Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Instytucje kultury stanowią widoczny element lokalnych krajobrazów. Pracują na rzecz swoich wspólnot oraz kultywowania tradycji lokalnych i narodowych, zapoznają też z nowymi trendami, działają na rzecz integracji mieszkańców, a także, po prostu, zapewniają rozrywkę. Stanowią również przedmiot dyskusji - prywatnych, ale też publicznych.

 

Badanie zrealizowano na rzecz Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie we współpracy z Instytutem Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego celem jest diagnoza podkarpackiego pola kultury. Raport rysuje jej aktualny obraz, uwzględniający podejmowaną aktywność, skład personalny oraz warunki pracy. Jest to pierwszy taki projekt obejmujący całość województwa i opierający się nie na danych zastanych, ale wykorzystujący materiał zebrany bezpośrednio od podmiotów kultury. Można zatem przyjąć, że stanowi on najbardziej aktualny punkt odniesienia do dyskusji nad kondycją sfery kultury województwa podkarpackiego. Pozwala ustalić, które obszary funkcjonują dobrze, a które potrzebują wsparcia. Wskazuje zróżnicowanie i specjalizacje pewnych organizacji ze względu na podejmowane tematy oraz obszary geograficzne. Używamy tutaj wprawdzie pojęcia „kultura podkarpacka”, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo zróżnicowany obszar, nie tylko pod względem historycznym, ale także geograficznym i funkcjonalnym. Inaczej działają instytucje w dużych miastach, a inaczej w gminach wiejskich. W odmienny sposób funkcjonują podmioty publiczne, a inaczej te z trzeciego sektora. Inne cele realizują muzea, ośrodki kultury i biblioteki. Postaraliśmy się uwzględnić wszystkie te czynniki, które mogą warunkować specyfikę funkcjonowania
w różnych obszarach.

 

Materiał koncentruje się na danych liczbowych. Pytania skonstruowano tak, żeby uniknąć wartościowania. Interpretacje powstały dopiero na bazie otrzymanego materiału. Dopiero interpretacja zgromadzonych danych pozwala zauważyć pewne regularności.

 

Udział: Bezpłatny

Poinformuj nas

Wiesz o ciekawym wydarzeniu odbywającym się w naszym mieście? Chciałbyś poinformować innych o interesującej inicjatywie kulturalnej?
Napisz do nas, a zamieścimy Twoją propozycję w Kalendarzu wydarzeń - skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa