Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Nagrody Prezydenta Miasta

NIECH CIĘ ZGŁOSZĄ!

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosku o przyznanie Nadrody Prezydenta Miasta Rzeszowia!

 

Jakie nagrody są przewidziane?

Od 1 000 zł brutto do 10 000 zł brutto. 

 

Dla kogo? 

Dla twórców – osób fizycznych i prawnych, a także innych podmiotów 

 

Za co? 

Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym promocji Miasta, 

 

na podstawie: 

- oceny całokształtu działalności  

lub  

- osiągnięć o istotnym znaczeniu, w szczególności: 

1) z okazji jubileuszy, 

2) z okazji świąt okolicznościowych środowisk twórczych 

3) zwycięzcom festiwali lub konkursów, organizowanych przez Miasto Rzeszów lub instytucje kultury, stowarzyszenia, związki twórcze działające w Rzeszowie. 

 

Kandydata do nagrody zgłasza instytucja kultury, stowarzyszenie twórcze lub związek twórczy. 

 

Wniosek 

Kto składa?  

Instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze  

 

Do kiedy?  

Do 15 listopada 2023 r. 

 

Gdzie?  

Do Prezydenta Miasta Rzeszowa za pośrednictwem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa