Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Kalendarz

2022-10-27 - 2022-11-27

TADEUSZ BŁOŃSKI VON BIBERSTEIN MALARSTWO/RYSUNEK/DESIGN 50 lat pracy twórczej

TADEUSZ BŁOŃSKI

VON BIBERSTEIN

MALARSTWO/RYSUNEK/DESIGN

50 lat pracy twórczej

 

Urodził się 27.10.1947 w Przemyślu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1961 r. w latach 1961-1966 uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Po maturze podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w latach 1966-1972 studiował na Wydziale Form Przemysłowych. Dyplom pod kierunkiem prof. Zbigniewa Chudzikiewicza w 1972 r.  Corocznie brał udział w wystawach malarstwa, rzeźby oraz wzornictwa przemysłowego.  W 1971 roku miał pierwszą indywidualną wystawę (Klub pod Budą, Kraków).

 

Po obronie pracy dyplomowej zyskał tytuł magistra sztuki. Za pracę dyplomową na temat „Humanizacja pracy w lakierni KFAP” (Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych) zyskał nagrodę Ministerstwa Przemysłu. Po ukończeniu studiów pracował w Pracowniach Konserwacji Dzieł Sztuki (PKZ) w Krakowie w latach 1972-1973.  W latach 1973-1977 pracował jako starszy asystent w Wyższej Szkole Technicznej (VST) w Koszycach (Słowacja)w dziedzinie projektowania na Katedrze Środków Produkcji i Urządzeń (KVSaZ), a następnie na Katedrze Maszyn i Mechanizmów (KCSaM) na Wydziale Mechanicznym (SjF). W latach 1977-1988 pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Technicznego i Informacji w Pradze (Czechy), filia UTRIN Koszyce (Słowacja) na stanowisku kierownika oddziału Atelier Wzornictwa Przemysłowego.

 

Oprócz kierowania oddziałem zajmował się prowadzeniem prac projektowych w zakresie projektowania środowiska i produktu. W tym okresie zrealizował szereg projektówz dziedziny dizajnu. Od roku 1981 do 1988 wykładał również na VST (Wyższa Szkoła Techniczna w Koszycach). W roku 1988 podjął pracę w VST jako starszy asystent na Oddziale Wzornictwa KCSaM SjF.

 

Po aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji w roku 1989 został mianowany kierownikiem Oddziału Designu KCSaM, a następnie został kierownikiem nowo powstałej Katedry Designu SjF TU (Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technicznego) w Koszycach. W tym okresie intensywnie przygotowywał program powstania samodzielnego kierunku studiów: design oraz organizacyjną, przestrzenną i personalną koncepcję nauczania dizajnu na TU Koszyce. Tę pracę kontynuował w latach 1990- 1994 jako kierownik Katedry Designu SjF TU Koszyce.

 

W 1995 roku po wcześniejszym przewodzie habilitacyjnym i obronie pracy habilitacyjnej „Design Struktur Użytkowych” na Wydziale Architektury STU w Bratysławie był mianowany docentem (Assoc.Prof.) w dziedzinie wzornictwa, gdzie był prowadzącym kilku doktorantów. Jako docent i gwarantujący kierunek dizajn na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach pracował do roku 1998 w ramach Wydziału Mechanicznego, a od roku 1998 na TU na Wydziale Sztuk.

 

Był gwarantującym kierunek kształcenia: dizajn dla kształcenia bakalarskiego (licencjat) oraz dla studiów magisterskich. Był docentem (Assoc.Prof.), a następnie profesorem na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Prowadził Atelier Designprodukt na studiach bakalarskich oraz autorskie Design Studio na studiach magisterskich. Był członkiem Rady Szkół Wyższych Słowacji, gdzie reprezentował Wydział Sztuk TU. Był członkiem komisji oraz recenzentem w komisjach doktorskich i habilitacyjnych.

 

W latach 2007-2019 był profesorem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.W roku 2011 otrzymał nominację profesorską od Prezydenta RP. Od roku 2014 jest profesoremw Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

Od 1972 roku jest członkiem ZPAP oraz Słowackich Związków Artystów Plastyków (ZSVU).  Aktywnie działał w Słowackiej Fundacji Sztuk Pięknych (SFVU), Słowackiej Unii Artystów (SVU), Zrzeszeniu Wschodniosłowackich Artystów (ZVUK) i Zrzeszenia C+S. Obecnie jest przewodniczącym Formacji VU-Zrzeszenia Sztuki Wizualnej, członkiem Rady Asocjacji Wolnej Sztuki (ASA) oraz członkiem Związku Dizajnerów Słowacji (ZPDS).

 

Był współzałożycielem Organizacji Polonijnej „Klub Polski” Stowarzyszenie Polaków ich przyjaciół na Słowacji, która powstała w 1994 roku. Od tego roku był prezesem KP w Regionie Koszyce oraz prezesem ogólnokrajowym. W latach 1996 – 2008 organizował Dni Kultury Polskiej na Słowacji (wystawy sztuk wizualnych, przegląd filmu polskiego, koncerty, wystąpienia teatralne, pokazy wydawnictw polskich, itp.).

 

Zorganizował 9 edycji workshopów polonijnych na Słowacji i towarzyszące im wystawy. Prezentował i promował sztukę i kulturę polską w mediach na Słowacji.

 

Był członkiem Rady Rządu Republiki Słowackiej do spraw mniejszości, gdzie reprezentował polską mniejszość na Słowacji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku oraz Medalem Senatu RP w 2006 roku.

 

Aktywnie działa w dziedzinach sztuki wizualnej, dizajnu, malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii, instalacji. Zorganizował wiele wystaw indywidualnych. Prace T.Z.B. znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w Polsce, w Czechach, Niemczech, Słowacji, Bułgarii, na Węgrzech, w Meksyku, Francji, Szwecji, Szwajcarii, Nowej Zelandii, Austrii, Słowenii, Białorusi i USA. Brał udział w workshopach, plenerach i podróżach studyjnych w Polsce, Słowacji, Niemczech, Ukrainie, Chorwacji, Słowenii, Austrii, Szwecji, na Węgrzech i w USA.

 

Urząd Wynalazków w Pradze udzielił mu 87 świadectw o autorstwie. Zrealizował przestrzenne obiekty - organiczne systemy: schody, poręcze, świeczniki i inne obiekty rzeźbiarskie. Jego formy przestrzenne i rzeźby kinetyczne funkcjonują w przestrzeni architektonicznej i naturalnej. Realizuje działania plastyczne o charakterze wolnymi użytkowym, płaskim i przestrzennym oraz multimedialnym.

 

WYSTAWA CZYNNA w okresie 27.10.2022 - 27.11.2022 od wtorku do niedzieli w godz. 11.00 - 18.00.

 

Koordynat GPS miejsca: 50.0387000°N, 22.0075267°E

 

Do pobrania: plakat wydarzenia.

Grafika nadesłana przez organizatora.


 

 

Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 18
Organizator: Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
Udział: Płatny

Poinformuj nas

Wiesz o ciekawym wydarzeniu odbywającym się w naszym mieście? Chciałbyś poinformować innych o interesującej inicjatywie kulturalnej?
Napisz do nas, a zamieścimy Twoją propozycję w Kalendarzu wydarzeń - skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa