Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Kalendarz

2020-10-22 - 2020-11-22

Nowe Wystawy w rzeszowskim BWA

22.10.2020 ( czwartek )

Godz.18.00

Wernisaż Wystaw: Irena Gałuszka – Fotografia „Na styku realności 2” wystawa czynna do 22.11.2020 , Janina Ożóg Czarnowska – Malarstwo „Byli wśród Nas” wystawa czynna do 18.11.2020

 

Irena Gałuszka – studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Mat. – Fiz. – Chem., kierunek Fizyka. W 1996 r. została przyjęta do grona Związku Polskich Artystów Fotografików w trybie szczególnym – leg. nr 731. W 1993 r. ukazały się jej noty biograficzne w wydawnictwie „5 000 Osobowości Świata” – American Biographical Insitute, a w 2004 r. w edycji europejskiej Who is Who. Udział w ponad 120 konkursach fotograficznych ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym ponad 100 nagród.W prasie lokalnej i ogólnopolskiej publikacja ponad 2 tyś. fotografii. Autorka 25 wystaw indywidualnych, udział w ponad stu wystawach zbiorowychw galeriach w Polsce i m.in. Austrii, Niemczech, Australii, Włoszech, Portugalii, Węgier, Andory, Bułgarii i Rumunii. Szczególne osiągnięcia na rzecz propagowania fotografii: w 1992 roku tworzy Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa. Zdjęcia jej autorstwa znajdują się w licznych wydawnictwach książkowych m.in. Almanach Polskiej Fotografii Artystycznej (Warszawa 1979, 1984, 1988, 1990, 1991), Mistrzowie polskiego Pejzażu (Kielce 2000), Sztuka Fotografii  Kielce 2009 r., Nie od razu Rzeszów zbudowano (2011), Rzeszów. Stadion Miejski (2012), Rzeszów. Inwestycje w latach 2002-2013 (2013) Rzeszów. Uhonorowana wieloma nagrodami za twórczość artystyczną i propagowanie sztuki fotografii - m.in. Złotym Krzyżem Zasługi RP, Gloria Artis. Jest laureatką kilkudziesięciu nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

 

Janina Ożóg – Czarnowska urodziła się w 1930 roku w Trzebusce – niewielkiej miejscowości koło Rzeszowa. Studia artystyczne odbyła na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zakończonych dyplomem w pracowni  profesora Jerzego Fedkowicza w 1956 roku.  W tym samym mniej więcej czasie wśród młodych studentów  oraz absolwentów  ASP zawiązuje się „Grupa Czternastu” , której celem ma być upowszechnianie sztuk plastycznych na terenie województw Polski południowo – wschodniej. Oprócz Janiny Ożóg wstępują do niej Stanisław Chrapkowski, Bolesław Dusza, Adolf Jakubowicz, Cezariusz Kotowicz, Alfred Kud, Jerzy Majewski, Zdzisław Ostrowski, Henryk Rachwalski, Olga Samarska, Tadeusz Szpunar, Roman Prokulewicz, Józef Wilkoń i Edward Kieferling. Grupa ta poza działalnością artystyczno – wystawienniczą skupia również uwagę  na działaniach dydaktycznych polegających na wychowywaniu przez sztukę. Działa ona nieprzerwanie do 1962 roku. Na fali tej programowej edukacji w 1957  roku Janina Ożóg  podejmuje  pracę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim,  przeniesionym w 1977 r.  do Rzeszowa. Będzie prowadziła pracownię malarstwa aż do przejścia na emeryturę w 1985 roku. Praca z uczniami  nie daje jej jednak czasu na niezależną pracę twórczą  ,  jedynymi momentami wolności artystycznej stają się wakacje szkolne oraz plenery malarskie w których aktywnie uczestniczy. Za początek jej publicznej działalności twórczej należy uznać udział w wystawach pt. "Plastyka Ziemi Rzeszowskiej" w 1955 roku oraz "Wystawa Młodej Plastyki", która odbyła się w Krakowie rok później. Jesienią 1979 r. w rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych zawiązuje się kolejna grupa artystyczna, której członkinią zostaje Janina Ożóg Czarnowska, nosi ona nazwę "Ziemia”. Ugrupowanie to w skład którego weszli  tacy twórcy jak: Józef Bachórz, Franciszek Frączek, Jacek Kawałek, Leszek Kuchniak, Stanisław Kucia,  Janusz i Marek Pokrywka, Stanisław Perykasza, Stanisław Popek oraz  Marian Ziemski nawiązywało swą ideologią do poetyckiego autentyzmu lat trzydziestych XX wieku. Artyści ci nawoływali swoją sztuką do świadomego odwrotu od cywilizacyjno - postępowej rzeczywistości i świadomego zwrócenia się ku prawdom najwyższym, głęboko drzemiącym
w prawach natury. Kierując się w stronę sztuki ludowej eksponowali jej treści psychologiczne pochodzące zarówno z mitów, baśni, a także z nieraz bardzo skomplikowanej  jej symboliki. Wystawy grupy pod hasłem "Ptak-Symbol-Mit" (1981)  oraz "Woda"(1986) miały szeroki rozgłos w życiu kulturalnym niemal całej Rzeszowszczyzny, znajdując w sobie grono wielu sympatyków . Równocześnie artystka prowadzi bardzo bogatą działalność wystawienniczą organizując wystawy indywidualne  nie tylko w Rzeszowie i okolicach lecz także i za granicą. Bierze udział w niezliczonej liczbie wystaw zbiorowych prezentowanych między innymi w Moskwie, Antwerpii i Paryżu, a za swą twórczość jest wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Jej pracownia na ostatnim piętrze rzeszowskiego Biura Wystaw Artystycznych staje się miejscem spotkań i dysput. Spełniona zawodowo i twórczo odchodzi 13 lipca 2019 roku. 

 

Wystawy czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałku w godzinach 10.00 – 17.00

 

Niedziele wstęp wolny

Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych
Organizator: Biuro Wystaw Artystycznych
Udział: Płatny

Poinformuj nas

Wiesz o ciekawym wydarzeniu odbywającym się w naszym mieście? Chciałbyś poinformować innych o interesującej inicjatywie kulturalnej?
Napisz do nas, a zamieścimy Twoją propozycję w Kalendarzu wydarzeń - skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa