Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Kalendarz

2019-11-15 - 2020-01-15

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

15 listopada 2019 r. ruszył trzeci nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Nabór jest otwarty wyłącznie dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

1. Promocja kultury lokalnej i historii

2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Trzeci nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem) realizowanym na obszarze objętym Programem. Mikroprojekty obejmują głównie działania nie inwestycyjne, promujące następujące pomysły i tematy związane z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym: budowanie nowych kontaktów i relacji z mieszkańcami terenów przygranicznych, wymiana doświadczeń i inicjatyw społecznych, wspólne tradycje obszarów przygranicznych, przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne, różnorodność kulturowa i mniejszości kulturowe oraz rozwój społeczności lokalnych, nowe wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa przyrodniczego oraz wszelkiego rodzaju podobne wydarzenia wspierające współpracę transgraniczną.

Każdy mikroprojekt ma na celu zwiększenie liczby odwiedzających miejsca dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego. Projekt musi mieć charakter transgraniczny i łączyć partnerów z Polski i Białorusi i / lub Ukrainy.

Obszar Programu obejmuje poniższe regiony:

- w Polsce – województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz część województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki)

- na Białorusi - obwody: grodzieński, brzeski, miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski;

- na Ukrainie - obwody: lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski, iwano-frankowski.

Do składania projektów uprawnione są instytucje publiczne/organizacje non-profit (instytucje budżetowe, samorządy, NGO, i in.).

Pula środków dostępna dla tego naboru to 1 286 000 euro. Wnioskowana kwota grantu dla jednego mikroprojektu musi mieścić się w przedziale pomiędzy 20 000 a 60 000 euro. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Termin na przesłanie wniosków aplikacyjnych (wyłącznie w wersji elektronicznej) upływa 15 stycznia 2020 r (włącznie z tym dniem, do godz. 23:59 CET). Przewidywany termin oceny projektów to drugi kwartał 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące tego naboru można znaleźć pod linkiem: https://www.pbu2020.eu/pl/pages/404

 

Udział: Bezpłatny

Poinformuj nas

Wiesz o ciekawym wydarzeniu odbywającym się w naszym mieście? Chciałbyś poinformować innych o interesującej inicjatywie kulturalnej?
Napisz do nas, a zamieścimy Twoją propozycję w Kalendarzu wydarzeń - skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa