Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Kalendarz

2019-10-21 - 2019-12-31

Konkurs - „Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne”.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) ogłosiła konkurs dotacyjny w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne: „Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne”.

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą składać m.in. jednostki kultury i organizacje/instytucje działające w obszarze kultury.
Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków: od 4 listopada do 20 grudnia 2019
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2020
Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2020 do 30 listopada 2020

Jeśli podczas pierwszej edycji konkursu nie zostanie wyczerpany budżet konkursu, rozpisana zostanie kolejna edycja konkursu.

Kryteria oceny projektów:
Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają ogólnym kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

- wartość artystyczna projektu (udział wybitnych twórców i autorytetów lub uzdolnionych artystów młodego pokolenia);
- oryginalność / innowacyjność projektu, w tym aktywizowanie nowych środowisk dla wspólnych projektów polsko-niemieckich, wykorzystanie nowych technologii;
- popularyzacja najwybitniejszych dokonań kultury polskiej lub niemieckiej w kraju sąsiada;
- projekty realizowane poza centrami kulturalnymi mającymi łatwiejszy dostęp do kultury polskiej/niemieckiej;
- efektywność i długofalowy charakter podejmowanych działań (w jakim stopniu realizacja projektu może wpłynąć na postrzeganie Polski/Niemiec, na ile wydarzenie artystyczne promuje Polskę / Niemcy przez kulturę),
-znaczenie projektu dla grupy docelowej.

Zasady finansowania projektów:

Wnioski o dotacje powyżej 30.000 zł / (7.000 €) w obszarze Kultura/wydarzenia artystyczne mogą być składane wyłącznie w ramach konkursu
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 80.000 zł/ 18.600 €
Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu
Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na oficjalnej stronie fundacji po d adresem: www.fwpn.org.pl w zakładce stypendia i bieżące konkursy.

Ogólnym kryteria składania wniosków do FWPN zostały przedstawione w zakładce „Co wspieramy”, obszar: „Kultura”.

Udział: Bezpłatny

Poinformuj nas

Wiesz o ciekawym wydarzeniu odbywającym się w naszym mieście? Chciałbyś poinformować innych o interesującej inicjatywie kulturalnej?
Napisz do nas, a zamieścimy Twoją propozycję w Kalendarzu wydarzeń - skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa