Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Kalendarz

2018-01-18 - 2018-02-18

Nowe Wystawy w rzeszowskim BWA

Nowe Wystawy w rzeszowskim BWA

Wystawy: Barbara Hubert - Fool Moon ( malarstwo ), Andrzej Cieszyński – Rysuję I Maluję ( Rysunek i Malarstwo )

 

BARBARA HUBERT - urodzona  w 1974 roku w Rzeszowie. Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: przez pierwsze trzy lata uczyła się
w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego, a później w pracowni prof. Leszka Misiaka, gdzie w 1999 roku uzyskała dyplom. Obecnie jest nauczycielką malarstwa i rysunku w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Zorganizowała 43 wystawy indywidualne oraz  udział
w ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Wystawa prezentowana
w rzeszowskim BWA jest pierwszą pokaźną prezentacją twórczości artystki, którą nazwała FULL MOON. Obok cyklu obrazów inspirowanych zjawiskiem obecności księżyca w naszym układzie słonecznym Barbara Hubert prezentuje kilka innych cykli obrazów pokazujących szerokie spektrum jej zainteresowań i inspiracji. O jej dorobku pisze we wstępie do katalogu z wystawy Sebastian Łańcucki: „…Prezentowany dorobek urzeka i intryguje. Obrazy przyciągają oryginalną formą artystycznych wizji, ale również wciągają w intelektualną grę interpretacji i rozważań. Pobudzają do przywoływania własnych skojarzeń, dzięki którym staramy się rozwikłać treściowe zagadki, oparte na skojarzeniach, pamięci, obrazach, naznaczonych pięknem i enigmatyczną aurą. Magnetyzujące imaginacje, urzekające bogactwem treści i formy, a jednocześnie tak mocno tkwiące w otaczającej rzeczywistości…”

ANDRZEJ CIESZYŃSKI - urodzony w 1962 roku w Przemyślu. Studia w Instytucie Wychowania Plastycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Hermana w 1988 roku. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość w zakresie instalacji, malarstwa i rysunku. W latach 1985-88 współpracował z galerią "Kont" i galerią "Białą" w Lublinie. Ma w swoim dorobku 7 wystaw indywidualnych m. in.: Galeria Miejsca Zda(e)rzeń, Chełm (1991); Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu (1992, 1997); BWA Kielce (2001); BWA Dwór Karwacjanów w Gorlicach (2005); brał udział w ponad czterdziestu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m. in.: Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki "Arsenał `88" w Warszawie, "Człowiek, Bóg, Świat" kościół OO Franciszkanów w Przemyślu (1989); Współczesne Malarstwo Przemyskie, Spiska Nova Ves, Słowacja (1997); Międzynarodowe Biennale Malarstwa Euroregionu Karpaty "Srebrny Czworokąt" (1994,1996, 1998, 2000, 2003); Międzynarodowy Salon Jesienny, Lwów, Ukraina (2000).
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m. in.: Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego, Przemyśl 2004. Obrazy Andrzeja Cieszyńskiego noszą ślady długiej pracy, upartego dążenia artysty do uzyskania satysfakcjonującego go efektu, aczkolwiek plastyczne rezultaty tej pracy są znakomite, odnosi się wrażenie, że nie tylko o ten rodzaj satysfakcji artyście chodziło. Wydaje się, że równie ważny jest dla niego sam proces tworzenia,
w trakcie którego, penetruje własną osobowość, swoją wrażliwością dotyka, poznaje
i odkrywa sam siebie, swoje myśli, emocje, odczucia.

Wystawy czynne do 18.02.2017

Miejsce: Biuro Wystwa Artystycznych, Dom Sztuki w Rzeszowie, ul.Jana III Sobieskiego 18
Organizator: Biuro Wystwa Artystycznych
Udział: Bezpłatny

Poinformuj nas

Wiesz o ciekawym wydarzeniu odbywającym się w naszym mieście? Chciałbyś poinformować innych o interesującej inicjatywie kulturalnej?
Napisz do nas, a zamieścimy Twoją propozycję w Kalendarzu wydarzeń - skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa