Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Kultura w Rzeszowie

2018.07.30

Nowe Wystawy w rzeszowskim BWA

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zaprasza 2.08.2018 o godzinie 18.00 na  Wernisaże Wystaw : Łukasz Gil – Non Finito Malarstwo, Anna Wysocka – „Rzeźba”

 

Łukasz Gil -  urodzony w Rzeszowie. Tam ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych i odbył studia artystyczne na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
w pracowni malarstwa prof. St. Białogłowicza (2005 - 2010). Dyplom z wyróżnieniem w 2010 roku uhonorowany I nagrodą im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W 2015 roku uzyskał stopień doktorski w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zatrudniony obecnie jako adiunkt w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest kuratorem
i organizatorem wielu wystaw i spotkań środowiskowych. Autor 27 wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Należy do ZPAP oraz grupy artystycznej Młodzi Sztuką działającej przy ZPAP w Warszawie.

Zajmuje się sztukami wizualnymi, malarstwem, rysunkiem oraz grafiką warsztatową. Jest jednym z malarzy młodego pokolenia w zakresie sztuki metafizycznej i duchowej. Autor cykli obrazów:
( U źródła, Fragment obecności, Pytając o człowieka, Ecce homo oraz Pejzaże historyczne)

 

Anna Wysocka -  urodziła się w 1975 roku. Ukończyła studia w pracowni malarstwa profesora Lecha Wolskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1999 roku.

Uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych w 2013 roku.
Pracuje jako adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Jest członkiem ZPAP Okręgu Warszawskiego. Tworzy obrazy, obiekty, rzeźby i płaskorzeźby w technice własnej (głównie spawany metal).

Zorganizowała 28 wystaw  indywidualnych, brała udział w 60 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, otrzymała 11 nagród i wyróżnień.

 

Wystawy czynne do 2.09.2018

Wystawy czynne codziennie oprócz poniedziałków w godzinach 10.00 – 17.00

W niedziele wstęp wolny

Kalendarz wydarzeń

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa