Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Kultura w Rzeszowie

2021.02.16

NCK - nabór wniosków do programu Kultura – Interwencje 2021.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021.

 

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

 

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

- organizacje pozarządowe;

- koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);

- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

W ramach programu można realizować zadania z zakresu:

1) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;

2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;

3) organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

 

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

 

Budżet programu wynosi: 10 000 000,00 zł

Dofinansowanie: do 75%, od 5 do 150 tyś zł.

 

Termin składania wniosków trwa do 15 marca 2021 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021

 

 

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa