Portal informacyjny
o kulturze w Rzeszowie

Największe wydarzenia kulturalne

Najważniejsze, cykliczne wydarzenia kulturalne 2017

 

663 LECIE MIASTA RZESZOWA

18 STYCZNIA

 

Uroczyste obchody lokacji Miasta Rzeszowa połączone z z ceremonią nadania tytułów: „Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa” oraz wyróżnienia : „Zasłużony  dla  Miasta  Rzeszowa”.

 

ŚWIĘTO PANIAGI

3 MAJA

 

Święto Paniagi, czyli ulicy 3-go Maja, odbywa się w Rzeszowie co roku
w dniu 3 maja. Jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalno-promocyjnych miasta,
a zarazem jedną z największych imprez organizowanych na Podkarpaciu. W tym dniu ulicę 3 Maja wypełniają wydarzenia artystyczne realizowane przy udziale miejskich instytucji kultury.

Tradycyjny jarmark odbywa się w okolicach al. Lubomirskich, a na straganach oferowane są głównie rękodzieło oraz tradycyjne i regionalne produkty kulinarne.

Głównym wydarzeniem Święta Paniagi jest spektakl operowy lub operetkowy na rzeszowskim Rynku.

 

VIII MASKARADA - FESTIWAL TEATRÓW OŻYWIONEJ FORMY

13 - 20 MAJA

 

Przegląd najciekawszych spektakli teatralnych ostatnich lat. Celem „Maskarady" jest ukazanie tego, jak różne "maski" przywdziewa współczesny teatr formy.

Podczas festiwalu prezentowane są spektakle dla dzieci i dorosłych, wielkie widowiska plenerowe i przedstawienia kameralne, spektakle oparte na ruchu i takie, w których najważniejszy jest tekst.

Oprócz spektakli, podczas przeglądu organizowane są także warsztaty teatralne.

Wszystkie przedstawienia prezentowane podczas przeglądu łączy jedno – ożywiona forma użyta jako jeden z podstawowych środków wyrazu.

 

XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI „RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL”

13 - 17 CZERWCA

 

Celem imprezy jest promocja uzdolnionych młodych artystów oraz prezentacja różnorodnej kultury muzycznej Europy i świata. Główną nagrodą w imprezie jest promocja zwycięzcy w postaci dofinansowania wydania płyty lub kosztów organizacji trasy koncertowej, zaproszenie do koncertu w przyszłorocznej edycji Festiwalu oraz pamiątkowa statuetka. Biorący udział w Festiwalu artyści – zespoły muzyczne oraz soliści, duety i tercety, wykonują piosenki autorskie z gatunku muzyki popularnej (pop music), które ocenia jury festiwalowe.  Wśród laureatów festiwalu są takie gwiazdy jak: Sara Chmiel (wokalistka zespołu Łzy), Tercet Mocha (I wyróżnienie na 46. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej im. Anny Jantar „Debiuty" 2009 w Opolu), Marek Ztracený (zdobywca czeskiego Słowika), zespół Pectus, Kasia Popowska, Sarsa, Kasia Moś. Do tej pory w konkursie udział wzięli uczestnicy z 27 krajów tj. Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy. Rozmaitość kulturowa uczestników Festiwalu sprawia, że podczas przesłuchań prezentowana jest muzyka nowatorska i zróżnicowana.

Wykonawców ocenia profesjonalne jury. Do tej pory jury finałowemu przewodniczyli: Agnieszka Fatyga, Zygmunt Kukla, Natalia Kukulska, Attila, Dorota Szpetkowska. Tradycją Festiwalu są, otwierające imprezę, premiery spektakli wokalno-tanecznych Centrum Sztuki Wokalnej w reżyserii Anny Czenczek, z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej. Festiwalowa publiczność ma okazję zobaczyć również znanych artystów polskiej sceny muzycznej. W koncertach gwiazd wystąpili: Agnieszka Fatyga, Kasia Kowalska, Ryszard Rynkowski, Natalia Kukulska, Maja i Andrzej Sikorowscy, Maryla Rodowicz, Grzegorz Turnau, Patrycja Markowska, Janusz Radek, Majka Jeżowska, Małgorzata Ostrowska, Ewa Farna, Gordon Haskell i zespoły: „Pectus”, „Kombii”, „Bracia”, „Bajm”, „Łzy”, „De Mono”, „Varius Manx”, „Perfect Symfonicznie”, „Univers”.

 

 

FESTIWAL PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

1 - 3 CZERWCA

 

Festiwal Przestrzeni Miejskiej jest okazją do rozmowy o społecznym i przestrzennym rozwoju współczesnego Rzeszowa. Wydarzenie co roku organizowane jest w innym, zaskakującym miejscu, które specjalnie adaptowane jest na potrzeby festiwalu.

Do tej pory Festiwal odbył się m.in. w starych halach fabryki Zelmer przy ulicy Langiewicza, w hali obrabiarek PKP, w fosie rzeszowskiego Zamku. Wybierane są miejsca industrialne, nietypowe lub przeciwnie – znane i lubiane, ale na czas trwania Festiwalu wykorzystane inaczej niż na co dzień. Ta idea służyć ma rewitalizacji i oswajaniu przestrzeni miejskiej oraz skłaniać do spojrzenia na miasto z innej niż zazwyczaj perspektywy. W programie Festiwalu znajdą się wykłady, warsztaty, prezentacje, instalacje, filmy, koncerty i inne wydarzenia kulturalne, które zlokalizowane są w różnych miejscach Rzeszowa. Festiwal Przestrzeni Miejskiej to wydarzenie integrujące lokalną społeczność, dając jej realną możliwość dyskusji na temat kondycji miasta i wpływu na kierunki jego rozwoju.

 

WSCHÓD KULTURY - EUROPEJSKI STADION KULTURY

22 – 25 CZERWCA

 

WSCHÓD KULTURY to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Trzy miasta: Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Misją Wschodu Kultury jest rozwój miast poprzez współpracę kulturalną z krajami Partnerstwa Wschodniego, a także pogłębienie współpracy między miastami Polski Wschodniej w celu tworzenia wspólnych, odważnych
i wieloletnich programów kulturalnych. Wspólnym przedsięwzięciem trzech miast jest organizacja trzech festiwali: Europejskiego Stadion Kultury w Rzeszowie, Innego Wymiaru w Białymstoku oraz festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie.

Program artystyczny opiera się przede wszystkim na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, wymianie projektów artystycznych między miastami, a także wspólnych projektach realizowanych z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego ma pokazać ich potencjał, a także być inspiracją dla uczestników festiwali, gdyż kultura tych krajów wciąż nie jest w Polsce znana ani popularna.

 

XVII ŚWIATOWY FESTIWAL POLONIJNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

19 – 26 LIPCA

 

Co trzy lata, tradycyjnie w lipcu, odbywa się w Rzeszowie Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, integrujący środowiska polonijne z różnych kontynentów.
Zaczęło się skromnie, od przyjazdu do Rzeszowa Zespołu Pieśni i Tańca "Krakus" z Genk-Zwartberg w Belgii i spotkania z rzeszowskim zespołem "Bandoska". Inne zespoły polonijne, prężnie działające na Zachodzie Europy i w Ameryce, również dążyły do  szerszego kontaktu z rodzinnym krajem. W lipcu 1969 roku Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbył się po raz pierwszy. Do Rzeszowa przyjechało trzynaście zespołów z Belgii, Francji, Holandii, USA, Czechosłowacji i Węgier.

Od tej pory spotkania Polonii w naszym mieście stały się imprezą cykliczną. Dotychczas w festiwalach udział wzięło ponad 250 różnych zespołów, przy czym część z nich uczestniczyła wielokrotnie. Najliczniej reprezentowane były zespołyz USA, Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii. Przyjeżdżały także grupy z Niemiec, Szwecji, Danii, Szwajcarii i Rumunii, a również z dalekiej Australii, Brazylii, Argentyny i Kazachstanu. Od początku lat dziewięćdziesiątych coraz liczniej reprezentowane są zespoły polonijne z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Każdorazowo Festiwal rozpoczyna się pięknym, barwnym korowodem zespołów polonijnych idących z tańcem i śpiewem ulicami miasta. W czasie Festiwalu uczestnicy prezentują swój kunszt i dorobek artystyczny na scenach rzeszowskich oraz w wielu miejscowościach naszego regionu. Do tradycji Festiwalu należy Koncert Pieśni i Tańca Krajów Zamieszkania, podczas którego goście przybliżają widzom folklor swoich nowych ojczyzn. Całą imprezę zwieńcza imponujący koncert galowy, w którym uczestniczą wszystkie zespoły Festiwalu. Podczas Festiwalu organizowane są liczne imprezy towarzyszące: warsztaty artystyczne z udziałem najlepszych polskich choreografów, wystawy popularyzujące historię, kulturę i sztukę polską, konferencje naukowe o tematyce dotyczącej środowisk polonijnych,  kiermasze, konkursy wiedzy o Polsce, a także występy regionalnych zespołów pieśni i tańca.

 

KULTURA OD KUCHNI

9 WRZEŚNIA

 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa organizowane są „Drzwi otwarte miejskich instytucji kultury”. Umożliwia się szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne.

Na rzeszowskim Rynku odbywają się koncerty plenerowe, wzbogacone o również plenerowe warsztaty, wystawy, prezentacje „zaplecza kulturalnego”.

 

RZESZÓW BREAKOUT DAYS

15 - 17 WRZEŚNIA

 

Międzynarodowy festiwal muzyczny, który został stworzony ku pamięci ojca polskiego bluesa - Tadeusza Nalepy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Piotr Nalepa. Festiwal będzie organizowany po raz ósmy przez Miasto Rzeszów.

Wydarzenie zagościło już na stałe w kalendarzu imprez kulturalnych zarówno regionu jak i całego kraju, gromadząc rzesze miłośników blues rocka. Organizatorzy czynią starania, aby każdy koncert festiwalowy stał na najwyższym poziomie artystycznym, a publiczność mogła oklaskiwać najpiękniejsze  kompozycje w wykonaniu światowej sławy muzyków z kraju i z zagranicy. Wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty jest bezpłatny. „Rzeszów Breakout Days Festival” pozwala w twórczy sposób kontynuować najlepsze tradycje polskiego i światowego życia kulturalnego, ale przede wszystkim jest miejscem konfrontacji współczesnych trendów kultury muzycznej oraz kreatorem nowych wartości i środków ekspresji artystycznej.

Celem wydarzenia jest promowanie i wspieranie twórczości artystycznej, prezentacja dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej oraz kształtowanie wysokich kompetencji kulturowych.

 

XII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzycznych ROCKOWA NOC - RZESZÓW 2017 organizowany w ramach Festiwalu RZESZÓW BREAKOUT DAYS

23 WRZEŚNIA

 

Impreza jest skierowana do zespołów muzycznych z całej Polski grających szeroko pojętą muzykę rockową. Zespoły biorące udział w konkursie nie mogą posiadać oficjalnego wydawnictwa fonograficznego.

W koncercie finałowym bierze udział 6 zespołów, które w finale rywalizują o statuetki im. Tadeusza Nalepy: „Nalepa Jury” oraz „Nalepa Publiczności”.

W programie finałowego występu obowiązkowo musi znaleźć się dowolnie wybrany utwór Tadeusza Nalepy lub zespołu BREAKOUT.

W Jury zasiadają przedstawiciele mediów rzeszowskich, uznani muzycy rzeszowscy, a także są zapraszane polskie gwiazdy.
Do tej pory w składzie Jury gościli m.in. Marek Raduli (BUDKA SUFLERA, Πr²), Eugeniusz Olejarczyk (KSU), Wojciech Łuczaj-Pogorzelski (ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY), Wojciech Hoffman (TURBO), Marek Piekarczyk (TSA), Czesław Nalepa i Piotr Nalepa.

Nagrodami głównymi oprócz statuetek są: nagranie płyty demo w profesjonalnym studio nagrań, zorganizowanie profesjonalnego koncertu zespołu w Rzeszowie podczas kolejnej edycji Festiwalu, gadżety muzyczne i promocyjne oraz promocja zespołu w lokalnych mediach.

Nieodłącznym elementem ROCKOWEJ NOCY jest koncert gwiazdy, której supportem jest zawsze zwycięzca poprzedniej edycji Festiwalu. Dla rzeszowskiej publiczności zagrały między innymi gwiazdy takie jak: Marek Raduli, Wojciech Pilichowski, Tomasz Łosowski jako trio Πr², ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, IRA, COMA, TSA, TURBO, ACID DRINKERS czy PROLETARYAT, KOBRANOCKA.

 

ŹRÓDŁA PAMIĘCI. SZAJNA – GROTOWSKI – KANTOR 2017

27 – 30 WRZEŚNIA

 

Rzeszów jest wspólnym mianownikiem dla Józefa Szajny, Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora. Te trzy nazwiska ponadprzeciętnych twórców i artystów stanowią o marce Rzeszowa i Podkarpacia.

Idea stała się podstawą do zorganizowania imprezy pod nazwą „Źródła Pamięci – Szajna, Grotowski, Kantor” poświęconej tym trzem wybitnym postaciom światowego teatru.

Festiwal ściąga do Rzeszowa teatry działające w kraju i zagranicą – teatry poszukujące własnych środków wyrazu, dla  których działalność artystyczna  Szajny, Grotowskiego
i Kantora jest inspiracją. Część artystyczną wzbogacają pokazy filmów, wystawy, spotkania z aktorami i reżyserami, którzy współpracowali z „wielką trójką” bądź w sposób świadomy nawiązują do ich idei artystycznych, oraz sesje naukowe z udziałem wybitnych teatrologów, specjalistów, badaczy życia i twórczości Grotowskiego, Kantora i Szajny. Tak pomyślane „Źródła Pamięci” są miejscem spotkania i wymiany artystycznej między teatrami uznanymi oraz teatrami niezależnymi, autorskimi, poszukującymi własnego języka teatralnego, czerpiącymi z dokonań i dziedzictwa trzech reformatorów teatru. Organizatorzy zamierzają stworzyć przestrzeń do dyskusji i dzielenia się doświadczeniem znanych artystów oraz ludzi sztuki z całej Europy z młodym pokoleniem twórców oraz forum wymiany doświadczeń, poglądów pomiędzy twórcami i publicznością.

 

 

Kalendarz wydarzeń

Zakladki

Dla mediów

Newsletter

Szybki kontakt

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa